Personalitate marcantă a mediului academic gălățean și creator de şcoală în domeniul științei calculatoarelor, Domnul Profesor Bumbaru a fost timp de mai bine de 40 de ani mentorul multor generaţii de studenţi, doctoranzi și tineri colegi de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, imprimându-le acestora un mod riguros de a gândi şi de a trata problemele inginereşti.

Domnul Profesor Severin Bumbaru s-a născut la 16 octombrie 1933 la Galaţi.

Studiile gimnaziale le-a efectuat la Colegiul Naţional Militar din Predeal iar cele liceale la Colegiul Vasile Alecsandri din Galați. A obținut diploma de inginer la Universitatea Tehnică din Sankt Petersburg, în specializarea Automatizări Energetice Navale. A devenit doctor inginer în 1972, specializarea Automatizări, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi. A efectuat mai multe specializări în străinătate (Belgia, Suedia) în informatică și calculatoare. Din 1992 a devenit conducător de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Domnul Profesor Bumbaru și-a început activitatea didactică în anul 1957 ca asistent universitar la Institutul Politehnic din Galați. Activitatea didactică și științifică a Domniei sale s-a derulat la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a urmat toate treptele ierahiei didactice, de la asistent la profesor și conducator științific de doctorat. A condus zeci de lucrări de doctorat în domenii de vârf ale tehnologiei informației, fiind fondatorul școlii doctorale gălățene de Inteligență Artificială. A publicat, singur sau în colaborare, zece manuale şi cărţi de specialitate şi 116 lucrări ştiinţifice în edituri şi reviste de specialitate din ţara şi străinătate.

A fost membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Secţia de Tehnologia Informaţiei şi Telecomunicaţii din 2006, membru în Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică şi al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

Domnul Profesor Bumbaru a deținut funcțiile de Director al Centrului Teritorial de Calcul Electronic din Galați, șef al Oficiului de Calcul Electronic la Universitatea din Galați, Prorector al Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, Director al Colegiului Universitar Tehnic şi de Informatică de la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi și Şef al Catedrei de Informatică Aplicată de la aceeași Universitate.

Domnia sa a înființat în 1993 Catedra de Informatică Aplicată la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, pe care a condus-o până în anul 2004.

Comunitatea academică gălățeană a suferit o mare pierdere în clipa în care unul dintre cei mai activi profesori ai săi s-a stins din viață in anul 2009. Profesor desăvârşit, cu o carismă şi o prezenţă profesorală care impunea, cursurile Domniei sale erau întotdeauna un exemplu de elocinţă şi consistenţă în gândire. Prin contribuția și realizările Domniei sale, Domnul Profesor Bumbaru rămâne un reper și un model permanent pentru învățământul ingineresc și pentru știința calculatoarelor la Galați.

Colectivul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației pastrează o profundă recunoștință și o respectuoasă memorie și celui care a fost creatorul școlii academice galațene de informatică și calculatoare.