CTI.UGAL.RO este rețeaua dedicată laboratoarelor Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Rețeaua este localizată la nivelul corpurilor G și Y din campusul universitar situat în Str. Științei nr. 2, în corpul G la etajele 3 și 4 iar în corpul Y la etajul 5. O parte din serverele și echipamentele care deservesc infrastructura de calcul și comunicații se află în sala serverelor a Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației la etajul 3 al corpului G iar o altă parte dintre acestea este găzduită în centrul de date al Universității de la parterul corpului G. Comunicațiile sunt asigurate prin fibră optică între toate spațiile în care se află servere sau echipamente de rețea concentratoare.

Destinația principală a acestei rețele este de a asigura funcționarea optimă a laboratoarelor departamentului dar și de a oferi studenților și cadrelor didactice un mediu de lucru integrat cu facilități multiple. Rețeaua CTI.UGAL.RO are o structură complexă care implică stații de lucru, servere de aplicații și servere de suport, servicii informatice și spații de stocare cât și o rețea robustă și performantă. În paginile acestui site este prezentată structura rețelei și detaliile de funcționare ale serviciilor oferite iar lectura acestor pagini este recomandată celor care doresc să folosească resursele din rețea în vederea unei exploatări optime.

Încă de la începuturile departamentului, din vremea când se numea Catedra de Informatică Aplicată (1992), rețeaua de calculatoare a fost elementul central care a stat la baza funcționării laboratoarelor de programare. Între anii 1991 și 1998 catedra a avut un număr de cca. 100 de stații de lucru pentru studenți în laboratoarele sale iar aceste stații erau deservite de 6 servere. Integrarea stațiilor (diskless încă de atunci) era la vremea respectivă asigurată de un sistem Novell. În anul 1998 departamentul s-a mutat în spațiile din din corpul G și din corpul Y unde au fost instalate noi stații de lucru și au fost achiziționate servere noi. Rețeaua structurată care a fost instalată atunci stă în continuare la baza infrastructurii de rețea folosită la ora actuală. Catedra de Calculatoare și Informatică Aplicată (2001) a abordat de-a lungul anilor o politică unitară ce a permis dezvoltarea uniformă și echilibrată infrastructurii din laboratoare prin actualizarea echipamentelor de rețea și a serverelor ce asigurau back-end-ul pentru stațiile de lucru. Astfel numărul de servere a fost mărit constant și s-a avut în vedere asigurarea unor performanțe hardware care să fie în pas cu dezvoltările tehnologiilor IT, atât hardware cât și software. În anul 2011 catedra s-a transformat în Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației și a avut loc mărirea numărului de laboratoare prin extinderea rețelei și la etajul 4 al corpului G.

La momentul actual (2020) rețeaua CTI dispune de cca. 30 de servere cu performanțe hardware moderne și 170 de stații de lucru pentru studenți dispuse în 9 laboratoare, cu conectivitate la rețea de 1Gbps și 10Gbps. Există numeroase servicii informatice oferite studenților, aceștia putând lucra atât din laboratoarele departamentului cât și de la distanță (de acasă sau din cămine) în aceleași condiții de performanță. Toate resursele informatice au fost proiectate, organizate și implementate astfel încât studenții să beneficeze de un mediu integrat pentru lucru și dezvoltarea de aplicații folosind un sistem cu autentificare unică. Studenții au acces pe durata studiilor la un număr însemnat de pachete software de ultimă generație de la Microsoft și de asemenea pot obține versiuni educaționale pentru multe aplicații pe baza adresei de e-mail instituționale din domeniul student.ugal.ro.

Întregul colectiv al Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației lucrează permanent la dezvoltarea resurselor educaționale, la actualizarea resurselor hardware și software astfel încât studenții specializărilor „Calculatoare” și „Tehnologii Informatice Avansate” să beneficieze de o pregătire temeinică în domeniu pentru o carieră solidă și de succes.

Ultima actualizare: 10 martie 2020