Colectivul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației este format din cadre didactice având specializarea de bază sau de masterat în domenii cum ar fi : Calculatoare, Matematică-Informatică, Automatică, Electronică şi Telecomunicaţii. Membrii Departamentului sunt doctori sau doctoranzi în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în cadrul unor echipe specializate.

Colectivul este întregit printr-o echipă tehnică formată din specialiști care susțin dezvoltarea și funcționarea rețelei, a sistemelor de calcul și a serviciilor informatice care formează  baza materială a infrastructurii Departamentului CTI.

Organigrama Departamentului CTI reflectă modul de organizare a Departamentului.

Orar consultații cadre didactice – An școlar 2023-2024 – sem. 2

Cadrele didactice de la Departamentul CTI

 • Prof. dr. ing. Dumitriu Luminița
 • Prof. dr. ing. Şuşnea Ioan (CV)
 • Conf. dr.i ng. Pecheanu Emilia (CV)
 • Conf. dr. ing. Tudorie Cornelia (CV)
 • Conf. dr. ing. Chiriţă Georgel Marcel
 • Conf. dr. ing. Cocu Adina (CV) (director de departament)
 • Conf. dr. mat. Moldovanu Simona (CV)
 • Conf. dr. ing. Munteanu Dan
 • Ș.l. dr. ing. Jâşcanu Nicolae (CV)
 • Ș.l. dr. inf. Costache Sabina
 • Ș.l. dr. ing. Culea Mihai
 • Ș.l. dr. inf. Crăciun Marian Viorel (CV)
 • Ș.l. dr. ing. Anton Cristina Elena
 • Ș.l. dr. ing. Ştefănescu Diana
 • Ș.l. dr. ing. Vlase Mihai (CV)
 • Ș.l. dr. mat. Jâşcanu Veronica (CV)
 • Ș.l. dr. ing. Anghel Cătălin (CV)
 • Ș.l. dr. ing. Laura Danilescu (CV)
 • Ș.l. dr. ing. Țiplea Mihaela (CV)
 • Ș.l. dr. ing. Niculiță Cristian
 • Ș.l. dr. inf. Dimitrievici Lucian Traian
 • As. drd. ing. Sandu Cristian (CV)
 • As. drd. ing. Voipan Daniel (CV)
 • As. drd. ing. Iorga Mădălina Gabriela

Personal tehnic didactic-auxiliar

 • Ing. drd. Istrate Adrian
 • Ing. Istrate Elena
 • Ing. drd. Voipan Daniel
 • Ing. Albotă Soare Irina

Ultima actualizare: 1 martie 2024