Colectivul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației este format din cadre didactice având specializarea de bază sau de masterat în domenii cum ar fi : Calculatoare, Matematică-Informatică, Automatică, Electronică şi Telecomunicaţii. Membrii Departamentului sunt doctori sau doctoranzi în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în cadrul unor echipe specializate.

Colectivul este întregit printr-o echipă tehnică formată din specialiști care susțin dezvoltarea și funcționarea rețelei, a sistemelor de calcul și a serviciilor informatice care formează  baza materială a infrastructurii Departamentului CTI.

Organigrama Departamentului CTI reflectă modul de organizare a Departamentului.

Cadrele didactice de la Departamentul CTI

 • Prof.dr.ing. Dumitriu Luminița
 • Prof.dr.ing. Şuşnea Ioan
 • Conf.dr.ing. Pecheanu Emilia
 • Conf.dr.ing. Tudorie Cornelia
 • Conf.dr.ing. Chiriţă Georgel
 • Ș.l.dr.ing. Jâşcanu Nicolae
 • Ș.l.dr.inf. Costache Sabina
 • Ș.l.dr.ing. Munteanu Dan
 • Ș.l.dr.ing. Cocu Adina
 • Ș.l.dr.ing. Culea Mihai
 • Ș.l.dr.inf. Crăciun Marian
 • Ș.l.dr.ing. Anton Cristina Elena
 • Ș.l.dr.ing. Ştefănescu Diana
 • Ș.l.dr.ing. Vlase Mihai
 • Ș.l.dr.mat. Jâşcanu Veronica
 • Ș.l.dr.ing. Panfiloiu Gheorghe
 • Ș.l.dr.mat. Moldovanu Simona
 • Ș.l.dr.ing. Anghel Cătălin
 • As.dr.ing. Țiplea Mihaela
 • As.dr.inf. Dimitrievici Lucian
 • As.drd.ing. Niculiță Cristian

Personal tehnic didactic-auxiliar

 • Ing. drd. Istrate Adrian
 • Ing. Istrate Elena
 • Ing. Voipan Daniel
 • Ing. Albotă Soare Irina
 • Tehn. Caraman Carmen

Ultima actualizare: 8 mai 2020